Hodnocení dysplazie ve Velké Británii
Napsal/a Eva   
Fyzika.jpgVětšina Evropy má stejný nebo velmi podobný systém vyhodnocení dysplazie kyčelního kloubu. Pouze Velká Británie používá vlastní skórování. Pro zájemce jsem sestavila porovnání obou systémů, aby se chovatelé dokázali orientovat ve výsledcích britských psů.
Evropské skórování dysplazie kyčelního klubu (DKK) se postupně sjednotilo z dřívějšího systému 0-4 na současná A-E. V Německu se lze ještě setkat s jistým rozšířením jako A+ nebo třeb B-. Je dobré vědět, že mínusy se již mohou blížit o stupeň horšímu hodnocení u nás a je dobré si na to, zejména při zahraničním krytí, dát pozor. Britové, věrni své konzervativní tradici, mají skórování číselné.
V následující tabulce najdete srovnání a vysvětlení hodnot.


Současné DKK
 Starší hodnoty
 Britské hodnoty
 Vysvětlení
 A  0  0-4  Zcela normální DKK bez vad
 B  1  5-10  Hraniční hodnota, jen nevýznamné změny, bráno jako normální nález
 C  2  11-20  Lehká dysplazie, která již se v chovu bere v úvahu
 D
 3
 21 - 50
 Středně těžká dysplazie, vylučuje u plemen retrívrů z chovu
 E  4  Těžká dysplazie, vylučuje u plemen retrívrů z chovu

Aktualizováno ( 24. květen 2015 )