Stupně výcviku dle britského Gundog Clubu Tisk E-mail
Napsal/a Pavel   
Doplněno o pátý stupeň.

Při procházení internetem jsme narazili na stránky britského Gundog Clubu, kde jsou popsány stupně výcviku retrívrů, který má sloužit jako základ ať už pro lovecký výcvik či pro working testy. Stupňů je celkem šest, poslední stupeň ještě nebyl publikován. Materiál jsme přeložili, protože nám připadá velice zajímavý, minimálně jako námět k zamyšlení.

První stupeň (začátečník)


Popsaný výcvik je vhodný pro všechny lovecké psy, kteří cvičí pro  přinášení. Tento výcvik je také vhodný pro doma chované lovecké psy, jejichž majitelé je chtějí naučit přinášet. Rodokmen není nutný. První stupeň má dvě části. Po absolvování testu pes obdrží ocenění "Začátečník".

  • Poslušnost
  • Přinášení

Je můj pes připraven?       

Pro absolvování prvního stupně testů by měl být pes schopný jít na krátkou vzdálenost na vodítku u nohy, posadit se a zůstat i když odejdete, přijít na zavolání a přinést jednoduché aporty.

Poslušnost

Vodění: vůdce vede psa na prověšeném vodítku od startovní čáry na značku 20 metrů. Max. 10 bodů.

Posazení: vůdce posadí psa na značce 20 metrů jedním povelem, odepne z vodítka a vrátí se na startovní čáru bez psa. Max. 10 bodů.

Odložení: Pes musí zůstat sedět dvě minuty. Vůdce může, pokud chce, vydat jeden povel “zůstaň” buď před návratem na startovní čáru nebo ze startovní čáry. Max. 10 bodů.

Přivolání: Vůdce přivolá psa ze startovní čáry hlasem či píšťalkou bez zbytečné prodlevy a v klidu ho pak připne na vodítko. Max. 10 bodů

Přinášení

Provádí se s látkovými pešky (“dummy”)

Přinášení č. 1: Jeden aport ze země bez podrostu “na viděnou” na vzdálenost 15 metrů. Max. 20 bodů.

Přinášení č. 2: Jeden aport ze země bez podrostu “na viděnou” na vzdálenost 20 metrů. Max. 20 bodů.

Druhý stupeň (junior)

Je můj pes připraven?       

Tento stupeň zjišťuje, zda je retrívr schopen přinášet aport “na viděnou” s jistotou i na větší vzdálenost a začít používat nos, pokud je to nezbytné při hledání aportu. Také prokazuje základy paměťové práce a vzrůstající spolupráci mezi psem a vůdcem..

Rozvržení testu      

Rozvržení testu je velmi jednoduché. Jsou zde tři značky: startovní čára, značka k posazení 30 metrů od startovní čáry, a značka k odložení v polovině vzdálenosti mezi nimi. Startovní čáru vůdce nesmí překročit bez pokynu zkoušejícího.  Aporty hází pomocník. Pes musí být během testu na volno. Nejsou povoleny žádné obojky.

Poslušnost


Část první - vodění

Vůdce jde se psem u nohy na volno od startovní čáry na značku k posazení (30 metrů). Body se strhávají za opakované povely nebo nesprávnou pozici psa.

Část  druhá - posazení a odložení

Vůdce posadí psa na značce 30 metrů jediným povelem a vrátí se na startovní čáru bez psa. Max. 5 bodů. Body se strhávají za pomalou odezvu nebo opakované povely. Pes musí zůstat sedět 3 minuty. Max. 10 bodů. Body se strhávají pokud se pes postaví nebo posune. Nesmí být vydávány žádné další povely.

Část třetí - přivolání

Vůdce stojí na startovní čáře a přivolá psa píšťalkou ze značky k posazení. Pes se musí vrátit k noze klidně, bez prodlení a zbytečných povelů. Body se strhávají za opakované povely, za pomalý a nejistý návrat nebo za ztrátu kontroly nad vracejícím se psem.

Část čtvrtá – odložení za pochodu

Vůdce jde ke značce k posazení (30 metrů) se psem u nohy. Když prochází okolo značky k odložení (15 metrů), zapíská a pokračuje bez přerušení v chůzi. Pes se musí okamžitě na zapísknutí zastavit,  posadit se a zůstat. Vůdce dojde ke značce 30 metrů, obrátí se a vrátí se ke psu. Vůdce pak odvede psa u nohy zpět na startovní čáru.

Každá část poslušnost se hodnotí max. 15 body - celkem 60 bodů.

Přinášení

Část první - paměť

Po ukončení zkoušky z poslušnosti se provádí jednoduché “zpětné” přinášení. Vůdce si vezme peška a jde se psem u nohy ze startovní čáry na značku 30 metrů. Na značce vůdce upustí peška a vrací se na startovní pozici. Zkoušející bez zbytečné prodlevy dá pak vůdci pokyn, aby poslal psa pro aport.

Část druhá - aporty

Dva aporty “na viděnou”

Aport č. 1: Jeden viditelný aport ze země na vzdálenost 50 metrů.

Aport č. 2: Jeden aport z povrchu s nízkým pokryvem na vzdálenost 50 metrů.

Část třetí – vysílání do směru

Jeden aport na 20 metrů vlevo nebo vpravo: jsou hozeni dva pešci, jeden na každou stranu od psa, který stojí čelem k vůdci. Pes musí během házení aportů zůstat v klidu a musí přinést na povel rukou aport požadovaný zkoušejícím. Vůdce stojí tři až pět metrů od psa. Pes stojí zády k plotu, překážce nebo podobné zábraně.

Pes musí zůstat v klidu při každém hození aportu. Vůdce se nesmí během přinášení přesouvat.

Každá část zkoušky přinášení se hodnotí max. 15 body - celkem 60 bodů (???).

Třetí stupeň (středně pokročilý)

Je můj pes připraven?

Tento stupeň zjišťuje, zda je retrívr schopen přinášet aport “na viděnou” s jistotou ze země i z vody a rozvíjí jeho paměť. Pes by měl účinně hledat v středně vysokém pokryvu a stále spolupracovat s vůdcem. Tento stupeň také testuje základy směrování včetně jednoduchých aportů “na neviděnou”.

Rozvržení testu

Rozvržení testu se může lišit dle podmínek a místa zkoušky. Pes je během testu na volno. Pomocník hází aporty a současně vystřelí ze startovací pistole. Porost by měl být tak vysoký, aby zakrýval aport a neměl by obsahovat tvrdé a pichlavé rostliny.

Poslušnost

Část první - vodění: Pes musí být ve správné pozici u nohy během celé zkoušky, těsně u vůdce i při menším rozptylování a to i během obratů a změn směru. Vůdce má udržet psa u nohy i poté, co pomocník kutálí míček nebo peška přes dráhu vůdce a psa (10 až 15 metrů od psa) a i poté, co prochází okolo peška ležícího na zemi. Zkoušející může vložit vodění i do jiných částí testu. Zkoušející sleduje psa při obratech vlevo, vpravo a při nejméně dvou obratech o 180 stupňů. Pes musí jit celou dobu ve správné pozici u nohy.

Část druhá - posazení a odložení

Odložení trvá čtyři minuty. Během těchto čtyř minut bude pes testován na následující:

  • Klid při odhození - pomocník odhodí dva pešky do 10 metrů od sedícího psa. V té době musí být vůdce nejméně 20 metrů od psa.
  • Vůdce mimo dohled - vůdce musí být z dohledu psa během odložení nejméně 10 vteřin
  • Vzdálení vůdce - vůdce musí jít od psa 50 metrů během odložení, pes by měl mít vůdce v dohledu

Pořadí těchto rušivých podnětů určí zkoušející .

Část třetí - zastavení: pes se musí rychle zastavit na písknutí při následujícím testu. Pomocník odhodí aport 25 metrů "na viděnou" od psa, který je u nohy. Vůdce se otočí a se psem odchází zatímco pomocník aport sebere. Zkoušející vyzve vůdce, aby psa poslal do místa dopadu a zastavil ho písknutím.

Část čtvrtá - přivolání: dva testy

  • po odložení (50 metrů)
  • po zastavení (25 metrů)
Pes by se měl po přivolání vracet přímo a po návratu bez prodlení zaujmout pozici u nohy.

Každá část zkoušky poslušnosti se hodnotí 20 body - celkem 80 bodů

Čtvrtý stupeň  (zdatný)

Čtvrtý stupeň  zkouší, zda poslušnost psa a jeho schopnosti přinášení přecházejí do počátků silného pracovního vztahu mezi psem a vůdcem. Zkoušející se zaměří na hladké a kvalitní přinášení a na vysokou úroveň předávání a celkového chování (při respektování relativní nezkušenosti mladých psů). Nezapomeňte, že toto není soutěž. Pes zkoušku absolvuje pokud splní požadavky.

Je můj pes připraven?

Pro absolvování čtvrtého stupně by váš pes měl být schopný přinášet přes vodu a z obtížného pokryvu.

Pes musí přinášet aporty "na viděnou" na vzdálenost až 100 metrů včetně dvojitých aportů. Aporty "na neviděnou" se prodlužují na vzdálenost 60 metrů. Požadován je klid a předávání do ruky. Pes na úrovni čtvrtého stupně musí klidně přihlížet pokud jiný pes přináší aport a být zvyklý na střelbu.

Během celého testu pes musí být na volno a pod kontrolou vůdce a zůstávat u nohy, pokud zrovna nepřináší. 

Aporty "na viděnou"

Vzdálený aport: testuje schopnost psa přinášet aporty na velkou vzdálenost. Jeden aport "na viděnou" ze země na vzdálenost 80-100 metrů. Aport je hozen do nízkého pokryvu.

Aport přes vodu: testuje schopnost psa opakovaně vstoupit do vody a přitom nést aport. Jeden aport je vhozen max. 40 metrů od psa na druhý břeh malé vodní plochy. Pes musí plavat a přinést aport ze vzdáleného břehu. Aport je 5-10 metrů od břehu a pes je vypouštěn nejméně 5 metrů od břehu na opačné straně. Plavání nemusí být delší než několik metrů, ale pes plavat musí.

Dvojitý aport: jsou hozeny dva aporty „na viděnou“. Jeden na kratší vzdálenost (40 metrů) do obtížného pokryvu, druhý na větší vzdálenost (70 metrů) do lehčího pokryvu, jejich osy musí svírat úhel nejméně 90 stupňů. Potom, co jsou oba aporty hozeny, je pes je posílán pro každý aport zvlášť až. Po hození obou aportů zkoušející vyzve vůdce aby poslal psa pro aport podle volby zkoušejícího. Po návratu psa ho vůdce pošle pro druhý aport.

Pes je hodnocen podle klidu u nohy, rychlosti, nadšení, přesnosti, efektivity a vytrvalosi při hledání, setrvávání v oblasti dopadu a stylu přinášení a předávání.

Každý aport je hodocen 20 body.

Aporty "na neviděnou"

Vzdálený aport "na neviděnou": jeden aport na 60 metrů.

Krátký aport "na neviděnou" s vyrušením: pes je vyslán pro jeden aport na vzdálenost přibližně 30 metrů. Druhý rušivý aport je hozen ve směru minimálně 90 stupňů. Pes musí sebrat pouze neviděný aport, ne rušivý.

Prohledávání prostoru: tři aporty jsou umístěny do vysokého pokryvu na 20 metrů. Pes musí najít dva z nich. Maximální čas je 5 minut. Prostor je pro lepší orientaci vůdce vyznačen vlajkami nebo kolíky.

Testy jsou uvedeny v doporučeném pořadí, ale konečné rozhodnutí je na uvážení zkoušejícího. Pro každý aport musí být pes poslán od vůdce.

Každý aport je hodnocen 20 body.

Pátý stupeň (pokročilý)

Stupeň "Pokročilý" je náročný test společné práce psa a vůdce. Tento pátý stupeň má tři části:

  • Voda
  • Zvěř
  • Ploužená leč (Walk-up)
Pro získání titulu "Pokročilý" musí pes prokázat schopnost přinášení ve všech třech oblastech. Musí také prokázat své schopnosti pracovat v různých podmínkách a musí být hodnocen dvěma různými zkoušejícími.

Dvě zkoušky v poli

Je nutno absolvovat dvě zkoušky pátého stupně. Každá musí být na jiném místě, v jiný den a posuzována jiným zkoušejícím.

Každá zkouška nabízí kandidátovi příležitost splnit nejméně dvě ze tří výše uvedených částí .

Když absolvujete uspěšně první zkoušku, musíte v druhé absolvovat tu část, která nebyla v první zkoušce zahrnuta. Každý den zkoušky se určí části, které bude zkouška obsahovat.

Přinášení

Každá zkouška bude obsahovat čtyři aporty "na neviděnou" a čtyři aporty "na viděnou" včetně dvojivých aportů. Uspořádání aportů se mění podle terénu ve kterém zkouška probíhá. Aporty "na neviděnou" mohou být až na vzdálenost 120 metrů, aporty "na viděnou" až na 180 metrů v závislosti na terénu.

Očekává se, že psi budou přinášet přes překážky a z náročného pokryvu či přes něj.

Téměř na konci cesty

Pes s titulem "Pokročilý" prokázal své schopnosti absolvovat náročné přinášení jak dummy tak studené zvěře na zemi i ve vodě. Také prokázal svoji schopnost pracovat klidně a zdatně vedle ostatních psů, na různých místech a vyhovět požadavkům dvou expertů na retrívry. Pokročilý retrívr a jeho vůdce jsou téměř na konci své cesty výcvikem a na začátku nového  vzrušujícího dobrodružství při společné práci na lovu. Zůstává jedna poslední zkouška.

Pátý stupeň vydláždí cestu k poslednímu stupni "Mistr", který vyzkouší plně vycvičeného retrívra v polních podmínkách a plánujeme ho vydat příští loveckou sezónu.

Šestý stupeň (mistr)

není dosud zpracován
Aktualizováno ( 21. duben 2010 )
 
Obrázek...
image005.jpg
 
Poslední novinky
 
Oblíbené
 
 
Menu
Domů
Naši psi
Chovní psi z naší CHS
Výstavy a zkoušky
Odchovy
Úspěchy našich odchovů
Vyprávění
Různé informace
Program SR-Lov
Odkazy
English Info
Fotogalerie
Napište nám
O nás

 


Tercius - Flat Coated Retriever
Design by cmslounge     RSS